Kuranı Kerim Ezberlemenin Faziletleri Nelerdir?

0

Neden Kuran’ı ezberliyorsunuz?

Kuranı nasıl ezberleyeceğiz? Kuran-ı Kerim’i internetten ezberlemek mümkün mü? Ve Kur’an-ı Kerim’in ezberini korumaya nasıl devam edeceğiz? Kuran-ı Kerim ezberleyenler için en önemli ipuçları nelerdir? Kuranı Kerim Ezberlemenin Faziletleri Nelerdir?

İnternetten Kuran ezberlemenin amacı nedir?

  • 1) Kıyamet Günü Şefaat Edinmek:

Cenab-ı Hak, Kur’an-ı Kerim’in hafızını kıyamet gününde şefaat ile şereflendirecektir.

 

 Abdullah b. Amr, Allah’ın elçisinin şöyle dediğini bildirdi:

“Oruç ve Kur’an erkeğe şefaat eder. Oruç diyor ki:

 “Rabbim, gündüzleri onu rızkından ve şehvetinden alıkoydum, onun için şefaatimi kabul buyur.” Kuran’da, ‘Ben onu gece uykusundan alıkoydum, onun için şefaatimi kabul buyur’ der. Sonra şefaatleri kabul olunur.”

Beyhakî onu Şu’ab’l-iman

 

  • 2) Kuran ehli Allah’ın ehlindendir:

Kur’an-ı Kerim’i çevrimiçi olarak ezberlemek, bir Müslümanın Tanrı’nın halkı ve onun özelleri arasında olması için bir nedendir.

 

  • 3) Kıyamet Günü En Yüksek Derecelere Ulaşmak :

Cenab-ı Hak, kıyâmet gününde Kur’ân-ı Kerîm’in hafızını en yüksek derecelerle şereflendirmiştir. Meleklerle beraberdir.

Ayrıca Müslüman’ın cennetteki konumu Kuran-ı Kerim’i ezberlemesine göre yükselir ve okuduğu son ayette olur.

 

Abdullah bin Amr bin As (Allah Onlardan razı olsun)’den rivayet edildiğine göre Rasûlullah (s.a.v.) buyurdu ki: “Kur’an’a gönül verene kıyamet günü denilir ki: Dünyada iken okuduğun gibi (sıralar halinde) yüksel. Senin makamın, okuduğun son âyettedir.”

 [Ebu Davud ve Tirmizi] Kuranı Kerim Ezberlemenin Faziletleri Nelerdir?

El-Albani -Allah ona rahmet etsin- hadisi şerhinde Kur’an’ın sahibinin kastettiği şeyin onun hafızı olduğunu açıklamıştır.

Buna göre kıyâmet gününde, hâfızanın dünyevî maksatlardan birinin elde edilmesi için değil, sırf Allah rızası için olması şartıyla, derecelerde bir fark olacaktır.

Kuran-ı Kerim’i çevrimiçi ezberlemek sadece ahirette derece yükseltmekle sınırlı değildir; Bilakis onun hafızının statüsü bu dünyada da yükselir, bu Peygamber tarafından kanıtlanmıştır – Allah’ın salatı ve selamı onun üzerine olsun.

  • 4) Dünyanın en güzel faziletidir:

Kur’ân-ı Kerîm’i ezberlemenin büyük faziletine işaret eden şey, Resûlullah’ın -Allah’ın salât ve selâmı üzerine olsun- onu dünya rahatına tercih etmesidir.

‘Ukbe b. Amir dedi ki: Biz Suffa’dayken (Medine’de bazı fakirlerin yaşadığı camide bir tür veranda) Allah’ın elçisi çıktı ve: “Hanginiz her sabah Butan’a veya el-‘e çıkmak isterdiniz? Akîk (Medine yakınlarında develerin satıldığı iki vadi) ve günah işlemeden veya akrabalık bağlarını kesmeden iki büyük hörgüçlü dişi deve mi getiriyor? “Ey Allah’ın Resulü, hepimiz bunu isteriz” dedik. “Sizden biriniz sabahleyin mescide gidip Allah’ın kitabından iki âyet okumuyor mu ya da okumuyor mu? Bu onun için iki dişi deveden daha hayırlıdır ve üç ayet onun için üç dişi deveden daha hayırlıdır ve dört ayet de onun için dört dişi deveden, vb. develerdeki sayılarından daha hayırlıdır.”

Müslim nakletmiştir 

O dönemde en iyi paranın deve olduğunu belirtmekte fayda var; Bundan dolayı önceki hadislerde Kur’an’ı ezberlemenin ondan daha hayırlı olduğu bildirilmişti. Kuranı Kerim Ezberlemenin Faziletleri Nelerdir?

  • 5) Melekler Kuran okuma toplantısına katılırlar:

Çevrimiçi Kur’an’ı ezberlemek, sık sık okumayı gerektirir ve Tanrı’nın Kitabının – En Yüce – okunduğu her toplantıda, melekler iner ve orada bulunanları çevreler.

Kuran’ı ezberlemenin bu dünyada erdemleri vardır, Kuran’ı çevrimiçi olarak ezberlemenin dünyanın en büyük zevki ve mutluluk ve rehberlik için bir neden olduğu da dahil olmak üzere.

Kur’an’ı ezberlemenin eskatolojik erdemleri, şefaat elde etmek ve haysiyet tacını giymek de dahil olmak üzere sayısızdır.

Kuranı nasıl ezberleyeceğiz
Kuranı nasıl ezberleyeceğiz

Kur’an hafızının diğerlerine üstünlüğü:

1- İmamette Öncelik:

Kur’an-ı Kerim hafızı, namaz kıldırmaya en lâyık olandır ve insan, Kur’an-ı Kerim’i ezberlemesine göre namazda birinci derecelere yükselir.

Resûlullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:

“Sizden Allah’ın Kitaplarında en bilgili olanınız, insanlara imamlık yapsın; ve (Kur’an’ı) en erken okuyanı; eğer onu okumakta eşit derecede bilgiliyseler, onlardan en erken hicret edenler (Medine’ye); Aynı zamanda hicret etmişlerse, o zaman en yaşlıları..” Sahih  (Al-Albani)

2- Kabirde öncelik:

Kur’an-ı Kerim’i internet üzerinden ezberlemenin faziletleri ve nimetleri, kulun yaşamı boyunca sadece onunla sınırlı olmayıp, vefatından sonrasına kadar uzanır. Kuran-ı Kerim’i ezberlemek, kabre ilk defnedilme sebebidir.

Uhud Savaşı’nda olduğu gibi; Müslümanlar şehitleri gömmek için toplandıklarında, Resûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- önce Kur’ân’ı ezberleyenleri defnetti. Kuranı Kerim Ezberlemenin Faziletleri Nelerdir?

Kuran ezberi için ipuçları:

Unutulmamalıdır ki, internet üzerinden Kuran’ı veya herhangi bir sureyi ezberleyen herkes, ezberledikleri ile iletişim halinde olmalı ve sürekli olarak gözden geçirmelidir. koruduğu şey kaybolmasın diye.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.