İslamda Aile Neden Önemli Bir Kavramdır?

0

Aile İslam toplumunun temelidir

İstikrarlı bir ailenin sunduğu huzur ve güvenin hiçbir yerde karşılığı yoktur. İslamda Aile Neden Önemli Bir Kavramdır?

Bu unsurlar, manevi aile üyelerinin inceliğini geliştirmek için gereklidir.

Uyumlu toplumsal düzen, bu ailelerin varlığı ile oluşur; Çocuklar toplum için çok değerlidir ve evlenmeden önce nadiren aile evinden ayrılırlar.

Namaz, ailede baba ve olgun insanların islami eğitimde sunacağı önemli bir unsurdur. Bu yüzden islam dünyasında yaşlılar için neredeyse hiç bakımevi yoktur. Çünkü anne ve baba cennetin anahtarı islamın gözettiği önemli kişilerin ilklerindendirler.

Kur’an bize, bizim için yaptıkları fedakarlıklar sebebiyle, büyüklerimize değer vermeyi ve onlara bakmayı öğretir.

B / İslam’da aile bağlarının sürdürülmesi ve aileye karşı olan yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, uymamız gereken ilahi bir düzendir. Aslında, bir müslüman, diğerinin kaderi hakkında endişelenmeden İslam’ını tek başına yaşayamaz. Dikkatini çekmesi gereken ilk kişi elbette ailesinin üyeleridir.

  Allah şöyle buyurur:

”Ey iman edenler! Hem kendinizi hem de âilenizi yakıtı insanlar ve taşlar olan o müthiş cehennem ateşinden koruyun!” [Tahrim 6. Ayet]

Müslüman bir ailede herkesin görev ve hakları vardır.

Hem dünyaya hem de kendimize saygı duymalıyız. Dedeler, ebeveynler ve çocuklar aynı ilahi kurallar çerçevesinde birleşirler. Allah’a ibadet ve itaat etrafında birlik olunması gerekir. Toplumun dokusu olan ilkelerin yegane ekseni Allah’ın Yasası olduğundan, İslam’da kuşak çatışmaları gibi bir durumun yeri yoktur. Yaşlıların evden kovma ve gençlerin ihmali islam ahlakının bir parçası değildir.

Allah kuranı kerimde şöyle buyurur:

“Çünkü Rabbin, kendisinden başkasına kulluk etmemenizi ve anayababaya iyilik etmenizi buyurmuştur. Eğer onlardan biri, veya her ikisi senin yanında ihtiyarlık çağına ererse, onlara öf bile deme, azarlama onları ve onlara güzel ve iyi söz söyle.” [İsra 23]

Aile, toplumu ve gelecek nesilleri yetiştirme potansiyelinde olan her türlü faaliyetin başlangıç noktası temel kurumudur.

İslam’da aile aşağıdaki adımlara göre inşa edilmiştir:

– İslam’da evliliğin amacı iffeti korumak ve iyi çocuklar yetiştirmektir.

– Evlenmeden önce islami bakış açısı ve iyi ahlak eş seçiminde çok önemlidir.

– Müslüman adam karısına karşı cömerttir ve duygularının aynı hizada olması için her zaman ona düzgün davranmaya çalışır.

Bu onlara çocukların daha iyi eğitilmesini sağlar.

İslam’da ailenin yapısı nedir?

Bu konuda Kur’an ve Sünnetten geniş bir cevap yelpazesi sunuyoruz.

Aslında aile, Allah’ın seçtiği standardın bir parçasıdır ve tüm toplumlarda bulunan evrensel bir değerdir. Allah, tahrip edilmemesi gereken gereken bir kurumdur. Kuranı Kerimde “aile modeli” olarak gösterilen ayetler mevcuttur. Çünkü kuranda mutluluk ve denge getirebilecek bu aile modelinin nesillere aktarılması gerekir : bu modeli takip etmek, dengeyi ve mutluluğu bulmak ve ondan uzaklaşmamak, ailesindeki sıkıntılarla yüzleşmek gerekir.

Allah, erkeğin ve kadının ortak noktasının ailenin modeli olarak dikkate almıştır; O bizim Yaratıcımız ve bizi en iyi tanıyandır. İşte bu yüzden ailede farklı roller belirlemiştir.

İslamda Aile
İslamda Aile

Çiftin ve ailenin hayatı öncelikle merhamet ve sevgiye dayanmalıdır. Bu, öncelikle caydırıcı bir rolü olan, çifti tutan yasa değildir, ancak bu duygular esastır.

Aile hangi amaçlarla devam eder?

  1. Cinsel zevkini tatmin etmek için: İslam, cinsel arzuyu tatmin etmeyi asla yasaklamaz ama ona sınır çizer. Allah, bedenimizin tüm isteklerini bilir bunu inkar etmez. Fakat onları karşılayabileceğimiz yasal bir çerçeve çizer. İslamda Aile Neden Önemli Bir Kavramdır?

  1. Ruhun huzuru: iki eş arasında, başka biriyle sahip olmadığı eşsiz bir ilişki vardır. Eşler, arkadaş, dost, sırdaş ve en yakın iki kişi gibi olmalıdır.

  1. Babalık ve annelik gibi kutsal mesleğin içini doldurmak gerekir: Allah çocukların amelleri içinde Anne ve Babanın katkısını veya ihmallerini de görecektir.

  1. Çocuklara uygun eğitim koşulları sağlayın: çocuğun ilk okulu ailesi, ilk öğretmeni annesi olacaktır. Annenin ilk beş yıldaki varlığı çocuk için çok önemlidir.

  1. Topluluk bağlarını güçlendirmek: yeni ittifaklar kurarak evlilik, iki varlığın değil, aynı zamanda iki ailenin birliğidir. Aile, davete açık bir yapıdır.

Bugün modern toplumlarımızda ailenin bozulduğunu ve artık işleyemez halde olduğunu üzülerek görüyoruz. İslamda Aile Neden Önemli Bir Kavramdır?

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.